Da li su matične ćelije budućnost medicine? Već danas leče više od 100 bolesti

Matične ćelije iz pupčane vrpce smatraju se jednim od važnih aduta savremene medicine, jer pomažu u lečenju vise od 100 bolesti i stanja. U Srbiji i regionu raste broj porodica koje se prilikom rođenja deteta, kada je to jedino i moguće, odluče na uzimanje uzoraka matičnih ćelija čime obezbeđuju sigurnuju budućnost.

IZVOR: Blic

Tamara Ritoša je majka osmogodišnjeg dečaka Vita koji boluje od autizma, uspela je ovom metodom, uz pomoć lekara specijaliste, da popravi zdravstveno stanje svog sina.

– Nakon terapije Vito je značajno napredovao, prisutniji je u odnosima sa ljudima, povezuje radnju uz imenicu, povećao je fond reči, obraća mi se sam, objašnjava, imitira, izražava osećaje. Sada jede samostalno (što pre nije radio), može da pohađa redovnu školu uz ličnog asistent – rekla je Ritoša.

Boris Pozder je defektolog koji prati malog Vita poslednjih 5 godina.

– Vito je posle terapije matičnim ćelijama značajno napredovao u socijalizaciji, u ponašanju i odnosu sa svojim vršnjacima, verbalizaciji i prihvatanju većeg broja namirnica i samim tim je proširio svoj jelovnik koji nije uključivao mnogo namirnica zbog Vitine senzorne osetljivosti. Vito je bio na transplataciji matičnim ćelijama pre upisa u prvi razred i primetili smo da je bolje počeo da usvaja školsko gradivo. Bitno je napomenuti da terapije matičnim ćelijama nisu magičan štapić kojim će svi problemi da nestanu već dodatna pomoć stručnim licima koja se bave edukacijom i rehabilitacijom deteta -navodi Pozder.

Dete koje takođe boluje od autizma je Naum, sada 8-godišnji dečak iz Beograda koji je takođe uz pomoć dr Aleksandra Antovića išao na lečenje matičnim ćelijama. Njegova majka Jelena Đuričanin je jako zadovoljna Naumovim napretkom.

– Naum je posle terapije značajno napredovao pre svega u smislu razumevanja onoga što se dešava oko njega, proširio je rečnik i sada reči koristi sa više smisla i meni kao majci je najvažnije da je krenuo u redovnu školu – kaže Jelena.

Dr Aleksandar Antović iz kompanije Family Health, kaže da je pored Vita I Nauma, koristeći matične ćelije, uspeo da napravi pozitivne pomake u lečenju autizma i cerebralne paralize kod još petoro dece iz regiona.

– Matične ćelije iz pupčanika su nešto što nam priroda daje, a omogućava nam primenu personalizovane medicine, odnosno da prilagodimo terapiju kako bi najbolje odgovarala konkretnom pacijentu. Prednost matičnih ćelija je što ‘znaju’ da pronađu bolesne ćelije i tkiva i pokrenu proces lečenja – objašnjava Antović.

Prva transplantacija matičnim ćelijama iz pupčanika je napravljena 1988. godine za dete sa anemijom i od tada ih je u svetu napravljeno više od 30.000. Lista bolesti koje se leče matičnim ćelijama iz pupčanika svake godine je sve duža.

– Zato su obrada i čuvanje matičnih ćelija od velikog značaja kako bi dobili najveći broj matičnih ćelija. U kompaniji Family Health matične ćelije obrađujemo savremenom Toticyte tehnologijom kojom dobijamo 3 puta više matičnih ćelija, koju je patentirala engleska banka za matične ćelije Cells4Life. Prilikom transporta uzoraka do banke u inostranstvu koristimo najsavremeniju tehnologiju, kako bi kontrolom temperature održali njihovu maksimalnu vitalnost. Brinemo o svakom detalju, jer je to važno za uspeh terapije – kaže Antović.