Matične ćelije

Matične ćelije – blago iz krvi pupčane vrpce

U stvaranju i delovanju našeg tela učestvuje više miliona ćelija koje imaju svoju funkciju i ulogu, i specijalizovane su za funkcionisanje određenog dela organizma. Upravo po ovome se razlikuju matične ćelije od svih ostalih. One su nespecijalizovane i mogu se transformisati u bilo koji drugi tip ćelija u organizmu koji je uništen tokom procesa starenja, bolesti, povreda i sl. Izvor su svih ćelija tela, a njihova sposobnost regeneracije oštećenih tkiva čini ih jedinstvenim u medicini. Telo novorođenčeta obiluje vrednim, potentnim, vitalnim matičnim ćelijama. Tokom devet meseci one su planirale i gradile telo novog ljudskog bića. I kasnije tokom života one pomažu da se održi mehanizam regeneracije organizma. U trenutku rođenja mnogo ovih dragocenih ćelija se nalazi u krvi pupčane vrpce, koju lekar nakon presecanja drži u svojim rukama.

Vrste matičnih ćelija

Matične ćelije se mogu podeliti u različite kategorije zavisno od njihovog nastanka. Jedna od podela je na embrionalne i odrasle matične ćelije. Odrasle se dalje dele na matične ćelije iz koštane srži i matične ćelije iz pupčane vrpce koje se još nazivaju prethodnicama odraslih matičnih ćelija.

Embrionalne matične ćelije

Embrionalne matične ćelije su tip ćelija koji pruža najviše mogućnosti i koje mogu da se razviju u bilo koje tkivo ili tip ćelije. Međutim, one se koriste samo u svrhe istraživanja i bolje razumevanje sposobnosti matičnih ćelija.

Matične ćelije iz pupčane vrpce

Matične ćelije iz krvi pupčane vrpce, neonatalne, često se nazivaju i prethodnicama odraslih matičnih ćelija. Samo u krvi pupčanika postoje ove matične ćelije koje još nisu nisu prošle proces starenja kao matične ćelije iz koštane srži, te samim tim imaju mnogo veće sposobnosti stvaranja različitih ljudskih tkiva. U krvi pupčane vrpce nalaze se hematopoetske matične ćelije (stvaraju ćelije krvi i imunog sistema), mezenhimalne (imaju sposobnost stvaranja ćelija većine tkiva i organa i imaju veliki uticaj na imunološki sistem) i matične ćelije po svojstvima slične embrionalnim VSEL (mogu se pretvoriti u bilo koji tip ćelija i tkiva u telu).

Matične ćelije iz koštane srži

Dugi niz godina ove matične ćelije su bile preferirani izvor za transplantacije. Otkrićem matičnih ćelija iz pupčane vrpce, medicini su se pružile mnogo veće mogućnosti, te su sada ove matične ćelije osnova za primenu kod teških oboljenja. Proces uzimanja matičnih ćelija iz koštane srži je veoma bolan i često je povezan sa operacijom. Ove matične ćelije, s obzirom da se uzimaju od odraslog čoveka, starije su i mnogo manje vitalne.

Karakteristike matičnih ćelija

Matične ćelije se uzimaju pri rođenju i nisu prošle proces starenja čoveka te su zaštićene od bilo kakvih spoljašnjih uticaja. One “znaju” pronaći bolesne ćelije u tkivima i pokrenuti proces lečenja transformišući se u bilo koji tip ćelija u telu. Primarnim tipom matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce mogu se tretirati mnoga, po život opasna, oboljenja. Trenutno se koriste za tretmane preko 100 oboljenja, dok se brojnim istraživanjima opseg primene stalno širi.  Krv iz pupčane vrpce Vaše bebe ima jedinstvene prednosti u odnosu na matične ćelije iz koštane srži. Mlađe su, vitalnije i nisu bile izložene faktoru okoline.

samoobnavljajuće

mlade

pametne

moćne

jedinstvene

TotiCyte_Logo

svetska tehnologija broj 1

Broj ćelija je ključan za uspeh terapije matičnim ćelijama. Što više vitalnih ćelija možete da sačuvate, to će biti bolja zaštita zdravlja Vašeg deteta u budućnosti. Većina sistema za obradu matičnih ćelija ne može obraditi male uzorke krvi koji ostaju posle odloženog presecanja pupčane vrpce te stoga dolazi do nemogućnosti čuvanja matičnih ćelija. Toticyte je tehnologija broj 1 u svetu u obradi matičnih ćelija i razvijena je kako bi se uvećao broj ćelija pre zamrzavanja a posebno nakon odmrzavanja. Objavljene i proverene kliničke studije pokazale su da Toticyte obezbeđuje do 3 puta više matičnih ćelija u trenutku primene od svih ostalih sistema obrade matičnih ćelija. To znači da se upotrebom Totycite-a obezbeđuje da uzorak Vašeg deteta bude upotrebljiv tokom celog života a ne samo u ranom detinjstvu, kao i da se može koristiti ne samo za jednu već za više primena.

*60-120% veća vitalnost ćelija posle odmrzavanja od većine drugih tehnologija

*Odstranjuje 99,5% potencijalno štetnih eritrocita

Cells4Life_Logo

Banka matičnih ćelija

Cells4Life, najveća banka matičnih ćelija u Velikoj Britaniji, pruža opciju čuvanja uzorka u više odeljaka i na dve lokacije. Time se omogućava odmrzavanje samo količine koja je potrebna, dok se ostatak čuva za neke buduće terapije. Cells4Life koristi Toticyte tehnologiju zahvaljujući kojoj je moguće obraditi veoma male uzorke krvi koji su po broju uporedivi sa uzorcima sa više krvi.

Zašto da čuvam matične ćelije moje bebe?

Iskoristite priliku koja se pruža jednom u životu!

Zašto Family Health?

Primena matičnih ćelija

Standardna primena

Izvor svih ćelija krvi u našim telima je koštana srž u kojoj se nalaze hematopoetske matične ćelije koje kontinuirano prave nove ćelije krvi i zamenjuju uništene. Ukoliko se koštana srž ošteti bolešću ili lekovima, ona prestaje da pravi ove neophodne ćelije krvi što dovodi do ozbiljnih bolesti. U tom slučaju hematopoetske matične ćelije se zamenjuju novim i to se radi transplantacijom koštane srži, odnosno, transplantacijom matičnih ćelija. Krv iz pupčanika je najbolji izvor matičnih ćelija za takvu transplantaciju jer ima daleko manje neželjenih efekata terapije a uspešnost transplantacije je bolja nego sa koštanom srži.

Bolesti krvi koje mogu da se tretiraju matičnim ćelijama:
 

Leukemije

Mijelodisplastični sindromi

Limfomi

Anemije (teška aplastična anemija, anemija srpastih ćelija, Talasemija, Fankonijeva anemija *prvi transplantat matičnih ćelija iz pupčanika napravljen je za ovu bolest još 1988. godine

Nasledne bolesti trombocita – Amegakariocitoza, nasledna trombocitopenija

Mijeloproliferativne bolesti – Akutna mijelofibroza, Policitemija rubra vera, Esencijalna trombocitopenija

Nasledni poremećaji imunog sistema – teška kombinovana imunodeficijencija, drugi nasledni poremećaji imuniteta (Di George sy, Kostman sy, Hemofagocitna limfihistiocitoza)

Metaboličke bolesti – Adrenoleukodistrofija, Gaušerova bolest, Krabeova bolest, Gunterova bolest, Hurler sy, Hanter sy, Niman Pik sy, Taj-Saks bolest, Leš-Nihan sy

Maligne bolesti koštane srži – Multipli mijelom, Waldenstromova makroglobulinemija, leukemija plazma ćelija

Drugi maligniteti – Neuroblastom, Retinoblastom, Nefroblastom

Regenerativni tretmani

Pored koštane srži matične ćelije mogu da regenerišu i druga tkiva i organe. Najviše uspeha ima u primeni kod sledećih bolesti:

Autizam

Cerebralna paraliza

Šlog

Povrede kičme

Multipla skleroza

Amiotrofična lateralna skleroza

Gonartroza

Dijabetes

Atrofija očnog nerva

Ožiljci kože

Ćelavost

Kliničke studije

Trenutno se širom sveta sprovodi oko 20.000 kliničkih studija sa matičnim ćelijama. Primena matičnih ćelija danas je sve zastupljenija u svim poljima medicine i najviše se tretiraju hematološke i neurološke bolesti. Iz krvi pupčanika, osim matičnih ćelija, izdvajaju se i brojne druge ćelije koje se koriste u tretmanima brojnih oboljenja.  Danas je moguće i umnožavanje hematopoetskih matičnih ćelija iz krvi pupčanika ako je odgovarajući uzorak za pacijenta mali.

Ispituju se brojne bolesti kod kojih matične ćelije mogu da se primene, a najviše se ispituju bolesti kao što su:

Alchajmerova bolest

Parkinsonova bolest

Povrede mozga

Lupus eritematodes

Kronova bolest

Ekcem

Psorijaza

Reumatoidni artritis

Ulcerativni kolitis

Srčana slabost posle infarkta

Starenje organizma

Akutni respiratorni distres sindrom

Erektilna disfunkcija

Ciroza jetre

HIV

Hronične rane

Corona virus

Procedura čuvanja matičnih ćelija

Najčešća pitanja

Ne. Doktor ili babica mogu da prikupe krv iz pupčanika u oba tipa porođaja.

Ne, baš naprotiv. Upravo jednostavna metoda dobijanja krvi iz pupčanika čini tako interesantnim izvorom matičnih ćelija. Kada se Vaše dete rodi i kada se pupčana vrpca preseče, krv se uzima iz pupčane vrpce koja je još uvek povezana sa placentom. Majka i dete ne osete ništa, tako da je metoda potpuno sigurna i bezbolna, i po majku i po dete.

Matične ćelije iz krvi pupčanika savršeno odgovaraju detetu od koga su uzete i postoji do 50% šanse da odgovaraju bratu ili sestri. Moguće ih je primeniti i kod ostalih članova porodice uz proveru kompatibilnosti.

Matične ćelije se izdvajaju iz krvi, obrađuju, skladište u posebne odeljke i smrzavaju na -196 °C. Dodatno se ostavljaju mali uzorci za ispitivanja koja će biti potrebna u slučaju terapijske upotrebe.

Zavisi od načina čuvanja. Neke tehnologije čuvaju matične ćelije u kesama koje su podeljene u određenom odnosu. Najbolji način čuvanja je u nekoliko odvojenih odeljaka kako bi se matične ćelije mogle koristiti više puta i za više tretmana.

Hematološke bolesti poput leukemija, limfoma, anemija i mijeloma. Koriste se dosta u regenerativnoj medicini kao na primer u tretmanima za cerebralnu paralizu, autizam, povrede mozga i dijabetes tip1. Pored toga, postoje mnoge kliničke studije koje ispituju upotrebu matičnih ćelija. Na linku možete pogledati sve trenutno prijavljene kliničke studije sa matičnim ćelijama https://clinicaltrials.gov/

Postoje dva tipa primene: autologna (kada se koriste matične ćelije samog deteta) i alogena (koriste se matične ćelije najbližih srodnika iz porodice ili nepoznatog donatora iz javne banke matičnih ćelija). Matične ćelije iz pupčane krvi su spremne za upotrebu odmah posle odmrzavanja. Lekar dobija svu potrebnu dokumentaciju od banke matičnih ćelija kada se odluči za transplantaciju. Ako je potreban alogeni transplantat (za brata ili sestru) onda je potrebno HLA (Human Leukocyte Antigen) testiranje Ukoliko postoji poklapanje trasnplantat može biti primenjen.

Postoje tehnologije obrade matičnih ćelija koje dozvoljavaju odloženo presecanje pupčane vrpce. Takva tehnologija je TotiCyte. Kod drugih tehnologija obrade uzorak u ovim slučajevima može biti nedovoljan.

Ovo zavisi od broja matičnih ćelija sačuvanih u svakom uzorku, kao i od težine i starosti osobe kojoj je potrebna transplantacija. Optimalna doza je 10-20 miliona ćelija po kilogramu telesne mase. Postoje tehnologije za umnožavanje matičnih ćelija i poslednjih godina se koriste u slučaju manjih uzoraka za primenu kod hematoloških bolesti. Kod cerebralne paralize, autizma i povreda mozga, obično mogu da se koriste manji uzorci jer se obično radi o deci ili bebama koji imaju manju težinu.

Matične ćelije mogu da se čuvaju neograničeno jer su na temperaturi na kojoj se čuvaju ( -196° C) svi biološki procesi zaustavljeni. Trenutno u praksi imamo ćelije koje su čuvane, odmrznute i iskorišćene nakon 25 godina. Nakon isteka početnog ugovora moguće je produžiti ugovor na dodatni broj godina.

Najbitniji element odluke treba da bude tehnologija obrade matičnih ćelija jer to direktno utiče na upotrebljivost uzorka u budućnosti. Treba obratiti pažnju i na standarde čuvanja od kojih su najbitniji AABB, HTA i FACT. Najbolji međunarodni izvor za tako nešto je sajt Parents Guide.

Ugovor pored Family Health-a potpisuje i sama banka Cells4Life, a ona je osigurana kod Loyds Brokerage kompanije u slučaju bankrota.

Matične ćelije se skladište u Cells4Life, u Velikoj Britaniji, Burges Hill u blizini Londona.

Da. TotiCyte tehnologija čuva matične ćelije u 5 odvojenih uzoraka kako bi mogli da ih koristite za više tretmana.

Pored načina obrade, ovo je najbitniji element u procesu pohranjivanja matičnih ćelija. Matične ćelije je potrebno dostaviti u banku u najbržem mogućem roku, isključivo avionskim prevozom i u setu za transport koji čuva matične ćelije na najbolji mogući način.

Da, takva mogućnost treba da bude predviđena Ugovorom sa bankom.

U svim porodilištima u Srbiji je moguće uzimanje krvi iz pupčanika.

Da bi se matične ćelije iskoristile roditelji moraju da pošalju zahtev banci matičnih ćelija i ordinirajući lekar mora da indikuje primenu matičnih ćelija za tretman određene bolesti. Nakon toga se šalje pisani zahtev sa naznakom u kojoj bolnici i kada je planirana primena.

Uspešnost tretmana definitivno zavisi od starosti matičnih ćelija. Što su mlađe, matične ćelije mogu više. U bolestima krvi dokazano je da se transplantat sa istim brojem ćelija matičnih ćelija iz pupčanika bolje prihvata nego trasnplantat iz koštane srži. Takođe, lakše je primeniti matične ćelije iz pupčanika kod druge osobe jer nije potrebno potpuno poklapanje.

Rečnik matičnih ćelija

Placenta ili posteljica je organ koji se stvara za vreme trudnoće I predstavlja vezu između majke i bebe. Obiluje matičnim ćelijama koje mogu da se prikupe pored matičnih ćelija iz pupčane vrpce. Pupčana vrpca je sastavni deo posteljice.

Matične ćelije su svemoguće ćelije koje mogu regenerisati bilo koje tkivo ili organ. Za razliku od njih, ćelije odraslog čoveka su unipotentne i ne mogu se preobraziti u drugi tip ćelije.

Proces odvajanja matičnih ćelija od krvne plazme i eritrocita. Izvodi se u sobama AA sterilnosti.

Total nucleated count je ukupni broj ćelija u uzorku krvi iz pupčanika. Pored matičnih ćelija tu se nalaze i monociti, NK ćelije i T limfociti koje sve zasebno imaju primenu u modernoj medicini. Ovo je veoma važan broj jer lekari po njemu određuju da li je uzorak dovoljan za lečenje određene bolesti.

Matične ćelije hematopoeze koje se koriste u regeneraciji koštane srži u bolestima kao što su leukemije ili anemije. Veoma je bitno znati broj ovih ćelija jer to govori o potencijalnoj mogućnosti da uzorak bude upotrebljen kao transplantat u hematološkim bolestima.

American Asocciation of Blood Banks standard koji je zajedno sa HTA (Human Tissue Authority) standardom i FACT (Foundation for the Acreditaion for Celular Therapy) najviši standard u obradi i čuvanju matičnih ćelija.

Mogu da se transformišu u bilo koju ćeliju u organizmu i tako regenerišu bilo koje tkivo ili organ, osnov su regenerativne medicine. Najveći broj kliničkih studija se izvodi upravo sa ovim ćelijama.

Primenjivanje tkiva ili ćelija uzetih od samog pacijenta.

Presađivanje organa ili ćelija drugoj osobi od davaoca. Provera mogućnosti transplantacije se vrši HLA tipizacijom.

Ispitivanje podudarnosti davaoca matičnih ćelija sa primaocem. Postoji 5 pari HLA gena, ukupno 10 gena od kojih je potrebno da se poklopi 6 da bi alogena transplantacija bila moguća. Braća i sestre imaju najveću podudarnost u HLA tipizaciji.

Proces davanja lekova za odbacivanje transplantiranog tkiva ili ćelija. Kod alogene transplantacije ćelija ili organa, telo primaoca se prirodno bori protiv ćelija koje nisu njegove. Lekovima se to odbacivanje sprečava kako bi se ćelije ili organ primile u novom organizmu.

Zakažite besplatne konsultacije