Toticyte

svetska tehnologija broj 1

Broj ćelija je važan

Toticyte isporučuje više ćelija kada vam zatrebaju. Toticyte je razvijen kako bi uvećao broj ćelija kako pre zamrzavanja i posebno po odmrzavanju, jer jeupravo to broj ćelija koji će biti dostupan u vreme primene. Objavljene i proverene kliničke studije pokazale su da Toticyte obezbeđuje 2.2 do 3 puta više matičnih ćelija u trenutku upotrebe od svih ostalih sistema obrade matičnih ćelija.

VAŽNO!

Ovo znači da se upotrebom Toticyte-a obezbeđuje da uzorak Vašeg deteta može biti upotrebljiv tokom celog života, a ne samo u ranom detinjstvu i može biti upotrebljiv i za više primena.

Razlika u tehnologiji

Metoda obrade

TotyCyte

AXP

HES

MacoPress Smart

Sepax 2

Postotak vitalnih CD34+ ćelija posle odmrzavanja uzorka

100%
64%
62%
57%
60%

Postotak ćelija koje se umnožavaju

100%
72%
69%
59%
58%

Ukupni postotak vitalnih CD43* ćelija i ćelija koje se umnožavaju posle odmrzavanja uzorka

100%
46%
43%
34%
35%

Poređenje TotiCyte-a sa ostalim metodama obrade matičnih ćelija

Postotak svih vitalnih matičnih ćelija posle odmrzavanja

TotiCyte
AXP
HES
MacroPress Smart
Sepax 2

60-120% veća vitalnost ćelija posle odmrzavanja od većine drugih tehnologija

Broj kolonija ćelija po svakoj matičnoj ćeliji

TotiCyte

AXP

HES

MacoPress Smart

Sepax 2

0.47%
0.34%
0.32%
0.28%
0.27%

Zakažite termin i posetite nas