FARMAKOGEN

Kako Vaša genetika utiče na lekove koje uzimate?

Svaki čovek je jedinstven –kako spolja,
tako i iznutra.

Individualne razlike imaju veliki uticaj na delovanje lekova. Standardni lekovi u uobičajenoj dozi ne pomažu svima i na isti način.

Grafika4

Neželjena dejstva, pogrešna doza i neefikasnost lekova su veoma česta pojava.
Za pojedine lekove javljaju se čak kod 50% pacijenata.

Obilna krvarenja kod antikoagulanasa (npr. Marcumar): 20%

Nedovoljna efikasnost kod terapija protiv bolova (npr. Tramadol, Moďin): 40%

Pogrešno doziranje antidepresiva (npr. Amitriptilin, Citalopram): 50%

Različiti tipovi metabolizma

Uglavnom se ne zna odmah da li, na koji način, i koliko brzo neki lek deluje kod pacijenta. To se mora proveriti, jer za većinu stanja, skoro uvek, ima više opcija terapija. Iz tog razloga se, uglavnom, tek nakon izvesnog vremena ustanovi da li je neki lek kod pacijenta zaista delovao.

FARMAKOGEN - genetski test za personalizovano uzimanje lekova

Kako će telo pacijenta iskoristiti određene aktivne supstance, prvenstveno zavisi od enzima, koji su kod svakog pacijenta individualni. Enzimi jetre su glavni u obradi leka. Oni su važni za efikasnost, ali i za neželjena dejstva, kao i za delovanje u kombinaciji sa drugim lekovima. Upravo iz tog razloga, na jedan isti lek dvoje ljudi može reagovati sasvim drugačije.

Šta je to FARMAKOGEN?

Test se izvodi jednostavnim uzimanjem uzorka bukalne sluzokože (unutrašnja strana obraza) bezbolnim brisom. Na osnovu ove analize FARMAKOGEN utvrđuje Vaš personalizovani genetski profil na preko 600 lekova. Dobijate tačan spisak lekova sa informacijama kakav je odgovor Vašeg organizma na lek, što je od izuzetnog značaja jer su utvrđene individualne razlike u metabolizmu, kliničkoj efikasnosti i ispoljavanju neželjenih dejstava.

Benu_beli
Family Health, u saradnji sa BENU apotekom i njihovim obučenim farmaceutima, stručnim savetima pomoći će Vam da ne uzimate lekove naslepo, već da zavirite u svoje gene i uzimate terapiju skrojenu upravo za Vas. Potražite BENU stručne farmaceute na listi apoteka i odaberite Vama najbližu.

Želite da i dalje uzimate lekove na slepo?

Ili da zavirite u svoje gene i uzimate
samo lekove koji Vam odgovaraju,
i to u dozi koja je prilagođena upravo Vama.