Zašto sve veći broj trudnica koristi prenatalno testiranje?

Nekada se neinvazivno prenatalno testiranje (NIPT) preporučivalo samo trudnicama koje su imale povećan rizik za hromozomske anomalije, poput žena preko 35 godina života ili žena sa porodičnom istorijom za hromozomske anomalije. Danas, međutim, profesionalna udruženja poput Američkog udruženja ginekologa i akušera (ACOG) i Američkog koledža medicinske genetike i genomike (ACMG) preporučuje lekarima da informišu svaku trudnu ženu, bez obzira na godine ili rizik, da je NIPT najpreciznija skrining opcija za hromozomske anomalije.

Harmony test se može uraditi najranije u 10. nedelji trudnoće (od nedelje 10+0) tako da veoma rano u trudnoći možete saznati da li Vaša beba ima neku hromozomsku anomaliju kao i informaciju o polu ploda. NIPT testiranje se izvodi sa visokom preciznošću poput amniocenteze sa visokim stepenom detekcije anomalija od preko 99%, ali bez opasnosti od pobačaja koji nosi amniocenteza. Takođe, ima prednost nad double i triple testom, koji ne nose opasnost od pobačaja, ali su im stope detekcije anomalija oko 85% , što savremenoj medicini nije dovoljno.

Velika prednost Harmony prenatalnog testa je što se rezultat dobija za samo 3 radna dana, pa se neizvesnost čekanja rezultata smanjuje na minimalni broj dana.